Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Nedladdning av applikationer direkt till produkten med hjälp av Wi-Fi-funktionen

Det går att ladda ner applikationer med hjälp av Wi-Fi-funktionen utan att ansluta produkten till en dator. Glöm inte att skapa ett kundkonto först.

  1. MENU(Program) → [Programlista](PlayMemories Camera Apps), och följ sedan anvisningarna på skärmen för att ladda ner applikationer.

OBS!

  • Om punkten MENU → (Trådlös) → [Inst. åtkomstpunkt] → åtkomstpunkten som du vill ansluta till → [Inställning IP-adress] är inställd på [Manuell], så ändra inställningen till [Auto].