Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

För att ladda ner applikationer

Det går att ladda ner applikationer med hjälp av en dator.

  1. Gå till webbsidan för nedladdning av applikationer.
  2. Välj önskad applikation och ladda ner den till produkten enligt anvisningarna på skärmen.
    • Anslut produkten till datorn med hjälp av den medföljande mikro-USB-kabeln enligt anvisningarna på skärmen.