Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

För att ansluta produkten till en dator

  1. Sätt i ett tillräckligt uppladdat batteripaket i produkten.
  2. Slå på produkten och datorn.
  3. Kontrollera under (Installation) att punkten [USB-anslutning] är inställd på [Massminne].
  4. Anslut produkten till datorn med hjälp av den medföljande mikro-USB-kabeln (A) .

    • Om produkten ansluts till datorn med hjälp av mikro-USB-kabeln när punkten [USB-strömförsörjn.] är inställd på [På], förses produkten med ström från datorn. (Standardinställning: [På])