Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Mjukvara för Mac-datorer

Se följande webbadress för närmare detaljer om mjukvara för Mac-datorer:

http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

Automatisk trådlös import

Programmet ”Automatisk trådlös import” behövs om du har en Mac-dator och vill importera bilder till datorn med hjälp av Wi-Fi-funktionen. Ladda ner programmet ”Automatisk trådlös import” från ovanstående webbadress och installera det på Mac-datorn. Se hjälpfilerna till programmet ”Automatisk trådlös import” för närmare detaljer.

OBS!

  • Vilken mjukvara som går att använda varierar i olika områden.