Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Skicka till dator

Det går att överföra bilder som är lagrade i produkten till en dator som är ansluten till en trådlös åtkomstpunkt eller en trådlös bredbandsrouter för att göra säkerhetskopior på ett enkelt sätt. Installera PlayMemories Home på datorn och registrera åtkomstpunkten i produkten innan du börjar med denna manöver.

  1. Starta datorn.
  2. MENU(Trådlös) → [Skicka till dator].

OBS!

  • Beroende på datorns applikationsinställningar kan det hända att produkten stängs av när bilderna har lagrats i datorn.
  • Det går bara att överföra bilder från produkten till en dator i taget.
  • Om du vill överföra bilder till en annan dator, så anslut produkten till den datorn via USB och följ sedan anvisningarna i PlayMemories Home.
  • Använd "Automatisk trådlös import" för att spara bilder på en MAC-dator med hjälp av Wi-Fi-funktionen.