Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Visningsriktning

Används för att välja visningsriktning vid uppspelning av lagrade stillbilder.

  1. MENU (Uppspelning) → [Visningsriktning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:
När man vrider på kameran vrids bilden som visas också automatiskt runt i förhållande till kamerans riktning.
Manuell:
Bilder som tas på höjden visas på höjden. Om du har ställt in bildriktningen med hjälp av [Rotera]-funktionen visas bilden på motsvarande sätt.
Av:
Bilden visas alltid på bredden.