Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Datumet och klockslaget som lagras är fel.

  • Ställ in rätt datum och ställ klockan.
  • Området som är valt med hjälp av [Områdesinställning] överensstämmer inte med det faktiska området. Ställ in det område där du befinner dig.