Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Radering av den bild som visas

Det går att radera den bild som visas.

  1. Tänd den bild som du vill radera.
  2. Tryck på (Radera)-knappen.
  3. Välj [Radera] med styrratten, och tryck sedan på i mitten på styrratten.