Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Radering av flera bilder på en gång

Det går att välja och radera flera bilder på en gång.

  1. MENU(Uppspelning) → [Radera] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Flera bilder:
Används för att radera valda bilder.

(1) Välj de bilder som ska raderas, och tryck sedan på i mitten på styrratten. Ett -märke tänds i kryssrutan. För att välja bort bilder trycker man en gång till på så att -märket släcks.

(2) Om du vill radera fler bilder, så upprepa steg (1).

(3) MENU [OK] → Tryck på i mitten.

Alla i denna mapp:
Används för att radera alla bilder i en vald mapp.
Alla med detta dat.:
Används för att radera alla bilder inom ett valt datumområde.

Tips

  • Utför kommandot [Formatera] för att radera alla bilder, inklusive skyddade bilder.

OBS!

  • Vilka menypunkter som går att välja varierar beroende på [Visningssätt]-inställningen.