Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Uppspel. 4K-stillbild

Används för att mata ut stillbilder med 4K-upplösning till en HDMI-ansluten TV med stöd för 4K.

  1. Stäng av den här produkten och TV:n.
  2. Koppla ihop HDMI-mikrouttaget på den här produkten med HDMI-uttaget på TV:n med hjälp av en HDMI-kabel (säljs separat).

  3. Slå på TV:n och ställ in rätt ingång.
  4. Slå på den här produkten.
  5. Visa en stillbild, och tryck sedan nedtill på styrratten.
    Bilden matas ut med 4K-upplösning.
    • Det går att mata ut stillbilder med 4K-upplösning genom att välja MENU(Uppspelning) → [Uppspel. 4K-stillbild][OK].

OBS!

  • Denna meny visas bara på 4K-kompatibla TV-apparater. Se TV:ns bruksanvisning för närmare detaljer.