Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Skivtyp

Högupplösningsbildkvalitet (HD)
På Blu-ray-skivor går det att spela in filmer med högupplösningsbildkvalitet (HD) med längre speltid än på DVD-skivor.

Högupplösningsbildskvalitet (HD) (AVCHD-skivor)
Filmer med högupplösningsbildkvalitet (HD) går att lagra på inspelningsbara DVD-skivor, som t.ex. DVD-R-skivor för att skapa skivor med högupplösningsbildkvalitet (HD).

  • Skivor med högupplösningsbildkvalitet (HD-skivor) går att spela i apparater som kan spela upp filer i AVCHD-format, t.ex. Sonys Blu-ray Disc-spelare och PlayStation®3. Sådana skivor går inte att spela i vanliga DVD-spelare.

Standardbildkvalitet (STD)
Filmer med högupplösningsbildkvalitet (HD) går att omvandla till standardbildkvalitet (STD) för att lagra dem på inspelningsbara DVD-skivor, som t.ex. DVD-R-skivor, och därigenom skapa skivor med standardbildkvalitet (STD).

Tips

Följande sorters 12 cm skivor går att använda tillsammans med PlayMemories Home. Se ”För att skapa Blu-ray-skivor” för närmare detaljer om Blu-ray-skivor.

DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: Ej omskrivbara

DVD-RW/DVD+RW: Omskrivbara

  • Se till att din ”PlayStation 3” alltid är uppdaterad till den senaste systemversionen.
  • Det kan hända att ”PlayStation 3” inte säljs i somliga länder/regioner.