Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Lagringen tar lång tid.

  • Brusreduceringsfunktionen håller på att bearbeta en bild. Detta beror inte på något fel.
  • [Auto HDR]-funktionen håller på att bearbeta en bild.
  • Produkten håller på att sammanställa bilder.