Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Isättning av ett minneskort

Hur man sätter i ett minneskort

  1. Öppna locket till minneskortsfacket.

  2. Sätt i minneskortet.

    • Kontrollera att det fasade hörnet är vänt åt rätt håll.
    • Håll minneskortet med det fasade hörnet vänt på det sätt som visas i figuren, och stick sedan in det tills det klickar till på plats.
  3. Stäng locket till minneskortsfacket.

Tips

  • När du använder ett minneskort för allra första gången i den här produkten rekommenderar vi att du formaterar om minneskortet i produkten för att det sedan ska fungera på ett stabilt sätt.