Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Prepínanie zobrazenia prostredia (počas prehrávania)

Umožňuje prepínanie zobrazenia prostredia.

 1. Stlačte tlačidlo DISP (Nastavenie zobrazenia).
  • Zobrazenie prostredia sa bude prepínať v poradí „Display Info.HistogramNo Disp. Info.Display Info.“ po každom stlačení tlačidla DISP.
  • Nastavenia DISP (Nastavenie zobrazenia) sa použijú na zobrazenie pri automatickej kontrole záberu (Auto Review).

Poznámka

 • Histogram sa nezobrazí v nasledujúcich situáciách:
  • Počas prehrávania videozáznamu
  • Počas prehliadania posúvaním panoramatických záberov
  • Počas prezentácií
  • Počas zobrazenia priečinkov (MP4)
  • Počas zobrazenia formátu AVCHD
  • Počas zobrazenia formátu XAVC S 4K
  • Počas zobrazenia formátu XAVC S HD