Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Spôsob používania

Pred použitím

Popis jednotlivých častí

Ikony a indikátory

Používanie remienka

Pripojenie očnice

Nastavenie hľadáčika

Sprievodca funkciami fotoaparátu

Príprava fotoaparátu

Nabitie akumulátora

Vloženie pamäťovej karty (predáva sa osobitne)

Pripojenie objektívu

Nastavenie jazyka, dátumu a času

Potvrdenie spôsobu ovládania

Potvrdenie spôsobu ovládania

Snímanie

Snímanie statických záberov/videozáznamov

Voľba režimu snímania

Používanie funkcií snímania

Používanie zoomu

Používanie blesku

Voľba režimu zobrazenia displeja

Voľba veľkosti statických záberov/kvality obrazu

Nastavenie zaostrenia

Nastavenie expozície

Voľba režimu činnosti (Nepretržité snímanie/Samospúšť)

Voľba citlivosti ISO

Korekcia jasu alebo kontrastu

Nastavenie farebných tónov

Voľba režimu efektov

Snímanie videozáznamov

Prispôsobenie funkcií snímania na pohodlné používanie

Nastavenie ďalších funkcií tohto výrobku

Zobrazenie

Zobrazenie statických záberov

Mazanie záberov

Prehrávanie videozáznamov

Zobrazenie panoramatických záberov

Tlač

Používanie funkcií zobrazenia

Zobrazenie záberov prostredníctvom TV prijímača

Zmena nastavení

Ponuka nastavenia

Používanie funkcií Wi-Fi

Pripojenie tohto výrobku a smartfónu

Ovládanie tohto výrobku pomocou smartfónu

Prenos záberov do smartfónu

Prenos záberov do počítača

Prenos záberov do TV prijímača

Zmena nastavení funkcií Wi-Fi

Pridanie aplikácií do tohto výrobku

PlayMemories Camera Apps

Inštalácia aplikácií

Spustenie aplikácií

Správa aplikácií

Používanie počítača

Odporúčané počítačové prostredie

Používanie softvéru

Pripojenie tohto výrobku a počítača

Vytvorenie disku s videozáznamami

Bezpečnostné opatrenia/Tento výrobok

Bezpečnostné opatrenia

Čistenie tohto výrobku

Počet statických záberov, ktoré je možné nasnímať a dĺžka videozáznamov, ktoré je možné nasnímať

Používanie tohto výrobku v zahraničí

Ďalšie informácie

Ochranné známky