Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Dátum a čas sa nezobrazujú.

  • Zobrazenie displeja je nastavené len na zobrazovanie záberov. Stlačením DISP (Nastavenie zobrazenia) na ovládacom koliesku zobrazte príslušné informácie.