Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Dial / Wheel Lock

Môžete nastaviť možnosť uzamknutia ovládača a kolieska podržaním stlačeného tlačidla Fn (Funkcia).

  1. MENU (Custom Settings) → [Dial / Wheel Lock] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Lock:
Ovládací volič a ovládacie koliesko sa uzamknú.
Unlock:
Ovládací volič ani ovládacie koliesko sa neuzamknú, aj keď podržíte stlačené tlačidlo Fn (Funkcia).

Rada

  • Uzamknutý ovládač/uzamknuté ovládacie koliesko môžete uvoľniť podržaním stlačeného tlačidla Fn (Funkcia).