Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

[WPS Push] nepracuje.

  • [WPS Push] nemusí pracovať, a to v závislosti od nastavení prístupového bodu. Skontrolujte SSID a heslo bezdrôtového prístupového bodu a vykonajte [Access Point Set.].