Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Nedá sa nájsť bezdrôtový prístupový bod na pripojenie.

  • Bezdrôtové prístupové body sa nemusia na displeji tohto výrobku zobraziť kvôli stavu signálu. Výrobok umiestnite bližšie k bezdrôtovému prístupovému bodu.
  • Bezdrôtové prístupové body sa nemusia na displeji tohto výrobku zobraziť, a to v závislosti od nastavení prístupového bodu. Pozrite si návod na používanie príslušného bezdrôtového prístupového bodu.