Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Write Date (statický záber)

Nastavenie možnosti zaznamenania dátumu nasnímania na statický záber.

  1. MENU (Custom Settings) [Write Date] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Zaznamená sa dátum nasnímania.
Off:
Dátum nasnímania sa nezaznamená.

Poznámka

  • Ak sa raz nasnímajú zábery s dátumom, neskôr sa už dátum nebude dať zo záberov vymazať.
  • Dátumy sa vytlačia dvojmo, ak nastavíte tento výrobok na tlač dátumov pri tlači záberov pomocou počítačov alebo tlačiarní.
  • Čas nasnímania záberu sa nedá vložiť do záberu.
  • [Write Date] nie je dostupná pre zábery vo formáte RAW.