Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Color Space (statický záber)

Spôsob zobrazenia farieb pomocou kombinácií čísel alebo rozsahu reprodukcie farieb sa nazýva „farebný priestor“. Farebný priestor môžete zmeniť v závislosti od účelu záberu.

  1. MENU (Camera Settings) → [Color Space] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

sRGB:
Je to štandardný farebný priestor digitálneho fotoaparátu. Použite [sRGB] pri normálnom snímaní, ako napríklad vtedy, keď chcete vytlačiť zábery bez akejkoľvek úpravy.
AdobeRGB:
Tento farebný priestor má širokú škálu reprodukcie farieb. Keď má veľká časť snímaného objektu výraznú zelenú alebo červenú farbu, Adobe RGB je účinné. Názov súboru záberu začína s „_DSC“.

Poznámka

  • [AdobeRGB] je určené pre aplikácie alebo tlačiarne, ktoré podporujú správu farieb a farebný priestor s možnosťou DCF2.0. Zábery sa nedajú tlačiť ani zobraziť so správnymi farbami, ak sa použijú aplikácie alebo tlačiarne, ktoré nepodporujú Adobe RGB.
  • Pri zobrazovaní záberov, ktoré boli nasnímané s [AdobeRGB] zariadeniami nekompatibilnými s Adobe RGB, sa dané zábery zobrazia s nízkou sýtosťou farieb.