Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Prostredie snímania pre [Smart Remote Embedded] sa nezobrazuje plynulo./Spojenie medzi týmto výrobkom a smartfónom je prerušené.

  • Prenos údajov medzi týmto výrobkom a smartfónom môže zlyhať kvôli stavu signálu. Umiestnite tento výrobok bližšie k smartfónu.