Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Zoom Func. on Ring

Nastavia sa funkcie zoomu pri použití krúžku manuálneho ovládania na zmenu miery priblíženia. Nastavenia pre [Zoom Func. on Ring] platia len pri automatickom zaostrovaní.

  1. MENU(Custom Settings)[Zoom Func. on Ring] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Standard:
Plynulé priblíženie/oddialenie pri použití zoomu otočením krúžku manuálneho ovládania.
Quick:
Priblíženie/oddialenie záberu na zobrazovací uhol zodpovedajúci miere otočenia krúžku manuálneho ovládania.
Step:
Priblíženie/oddialenie v krokoch s určitým uhlom pri použití zoomu otočením krúžku manuálneho ovládania.

Poznámka

  • V nasledujúcich situáciách sa funkcia zoomu aktivuje tak, ako keby bola [Zoom Func. on Ring] nastavená na [Standard], aj keď je nastavená na [Step].
    • Pri použití ovládača W/T (zoom) na zmenu miery priblíženia.
    • Pri snímaní videozáznamov.
    • Pri použití iných funkcií zoomu ako je optický zoom.
  • Voľbou možnosti [Quick] sa zvyšuje pravdepodobnosť, že sa zaznamená zvuk zoomu.