Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Face Registration (New Registration)

Ak vopred zaregistrujete tváre, výrobok dokáže rozpoznať zaregistrovanú tvár ako prioritu, keď je funkcia [Smile/Face Detect.] nastavená na [On (Regist. Faces)].

  1. MENU (Custom Settings) → [Face Registration] [New Registration].
  2. Zarovnajte vodiaci rámček s tvárou, ktorá sa má zaregistrovať a stlačte tlačidlo spúšte.
  3. Keď sa zobrazí hlásenie s potvrdením, zvoľte [Enter].

Poznámka

  • Zaregistrovať je možné maximálne osem tvárí.
  • Tvár nasnímajte spredu na jasne osvetlenom mieste. Tvár sa nemusí zaregistrovať správne, ak je zakrytá klobúkom, maskou, slnečnými okuliarmi, atď.