Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Zobrazovací panel

Môžete nastaviť rýchlosť uzávierky a clonu, korekciu expozície, kompenzáciu blesku, citlivosť ISO, vyváženie bielej farby, režim činnosti a kvalitu záberu, atď. pomocou zobrazovacieho panela v hornej časti fotoaparátu.

Rýchlosť uzávierky/clona

Korekcia expozície/kompenzácia blesku

Citlivosť ISO

Vyváženie bielej farby

Režim činnosti

Stav nabitia akumulátora

Počet záberov, ktoré je možné nasnímať*

ND Filter

*Aj keď je počet záberov, ktoré je možné nasnímať, vyšší ako 9 999 záberov, na zobrazovacom paneli sa zobrazí „9999“.

Spôsob zapnutia podsvietenia zobrazovacieho panela

Stlačte tlačidlo osvetlenia (A) na hornej časti fotoaparátu. Ak znova stlačíte toto tlačidlo, podsvietenie zobrazovacieho panela sa vypne.