Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

SteadyShot (statický záber)

Nastaví sa možnosť použitia funkcie SteadyShot.

  1. MENU (Camera Settings) → [SteadyShot] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Používa sa [SteadyShot].

Off:
Funkcia [SteadyShot] sa nepoužije.

Odporúčame, aby ste pri použití statívu nastavili fotoaparát na [Off].