Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Auto Obj. Framing (statický záber)

Keď tento výrobok rozpozná a nasníma tváre, nasníma objekty zblízka v režime makro, alebo nasníma objekty, ktoré sa sledujú pomocou funkcie [Lock-on AF], automaticky oreže zábery na získanie vhodnej kompozície a potom ich uloží. Uložia sa pôvodný aj orezaný záber. Orezaný záber sa uloží s rovnakou veľkosťou, ako má pôvodný záber.

  1. MENU (Camera Settings) → [Auto Obj. Framing] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Off:
Zábery sa neorežú.
Auto:
Automaticky sa orežú zábery s cieľom získať vhodnú kompozíciu.

Poznámka

  • Orezaný záber nemusí byť najlepšou možnou kompozíciou, a to v závislosti od podmienok snímania.
  • [Auto Obj. Framing] sa nedá použiť pri použití iných funkcií zoomu, ako je optický zoom.
  • [Auto Obj. Framing] sa nedá nastaviť, keď je [Quality] nastavená na [RAW] alebo [RAW & JPEG].