Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Long Exposure NR (statický záber)

Keď nastavíte rýchlosť uzávierky na 1/3 sekúnd alebo viac (snímanie s dlhou expozíciou), redukcia šumu bude zapnutá počas otvorenia uzávierky. Pri zapnutí tejto funkcie sa redukuje zrnitý šum typický pre dlhé expozície.

 1. MENU (Camera Settings) [Long Exposure NR] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Redukcia šumu bude aktívna počas otvorenia uzávierky. Keď prebieha redukcia šumu, zobrazí sa hlásenie a ďalšie zábery nebude možné nasnímať. Túto možnosť zvoľte pri priorite kvality záberu.
Off:
Redukcia šumu sa neaktivuje. Túto možnosť zvoľte pri priorite časovania snímania.

Poznámka

 • Redukcia šumu sa nemusí aktivovať ani v prípade, že [Long Exposure NR] je nastavené na [On] v nasledujúcich situáciách:
  • Režim snímania je nastavený na [Sweep Panorama].
  • [Drive Mode] je nastavené na [Cont. Shooting], [Spd Priority Cont.] alebo [Cont. Bracket].
  • Režim snímania je nastavený na [Scene Selection] a sú zvolené [Sports Action], [Hand-held Twilight] alebo [Anti Motion Blur].
  • Citlivosť ISO je nastavená na [Multi Frame NR].
 • Nie je možné nastaviť [Long Exposure NR] na [Off], ak je režim snímania nastavený na [Intelligent Auto], [Superior Auto] alebo [Scene Selection].
 • V závislosti od podmienok snímania nemusí fotoaparát vykonať redukciu šumu dokonca ani v prípade, že rýchlosť uzávierky je vyššia ako 1/3 sekúnd.