Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Funkcia tlačidla AEL

Po priradení funkcie tlačidlu AEL je možné vykonať danú funkciu jednoducho stlačením tlačidla AEL, keď sa zobrazujú informácie o snímaní.

  1. MENU (Custom Settings) → [Custom Key Settings] [AEL Button] → požadované nastavenie.

Funkcie, ktoré je možné priradiť, sa zobrazia v prostredí voľby položiek nastavenia.