Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Function Menu Set.

Môžete priradiť funkcie, ktoré sa majú vyvolať, keď stlačíte tlačidlo Fn (Funkcia).

  1. MENU (Custom Settings) → [Function Menu Set.] nastavte funkciu na požadované miesto.

Funkcie, ktoré je možné priradiť, sa zobrazia v prostredí voľby položiek nastavenia.