Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Funkcia stredného tlačidla

Keď priradíte určitú funkciu strednému tlačidlu, danú funkciu môžete spustiť jednoducho stlačením stredného tlačidla, keď je zobrazené prostredie informácií o snímaní.

  1. MENU (Custom Settings) [Custom Key Settings] [Center Button] → požadované nastavenie.

Funkcie, ktoré je možné priradiť, sa zobrazia v prostredí voľby položiek nastavenia.