Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Funkcia pravého tlačidla

Keď priradíte určitú funkciu pravému tlačidlu, danú funkciu môžete spustiť jednoducho stlačením pravého tlačidla, keď je zobrazené prostredie informácií o snímaní.

  1. MENU (Custom Settings) → [Custom Key Settings] [Right Button] → požadované nastavenie.

Funkcie, ktoré je možné priradiť, sa zobrazia v prostredí voľby položiek nastavenia.