Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Funkcia ovládacieho kolieska

Keď priradíte určitú funkciu ovládaciemu koliesku, danú funkciu môžete spustiť jednoducho otočením kolieska, keď je zobrazené prostredie informácií o snímaní.

  1. MENU (Custom Settings) → [Custom Key Settings][Control Wheel] → požadované nastavenie.

Funkcie, ktoré je možné priradiť, sa zobrazia v prostredí voľby položiek nastavenia.