Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Pripevnenie očnice

Ak plánujete používať hľadáčik, odporúča sa pripevniť očnicu.

  1. Zarovnajte spodnú stranu očnice s hľadáčikom a pripevnite ju potlačením jej hornej strany k hľadáčiku.
    • Ak chcete odpojiť očnicu, uchopte ju za ľavú a pravú stranu a potiahnite ju nadol.