Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Na displeji sa zobrazí „--E-“.

  • Vyberte pamäťovú kartu a znova ju vložte. Ak problém pretrváva aj po vykonaní tohto postupu, naformátujte pamäťovú kartu.