Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Wind Noise Reduct.

Nastavenie možnosti potlačenia šumu vetra počas snímania videozáznamu.

  1. MENU (Camera Settings) → [Wind Noise Reduct.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Potlačí sa šum vetra.

Off:
Šum vetra sa nepotlačí.

Poznámka

  • Nastavenie tejto položky na možnosť [On] tam, kde vietor nefúka dostatočne silno, môže spôsobiť, že normálny zvuk sa zaznamená s príliš nízkou hlasitosťou.
  • Pri použití externého mikrofónu (predáva sa osobitne) nebude funkcia [Wind Noise Reduct.] pracovať.