Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Auto Slow Shut. (videozáznam)

Nastavenie možnosti automatickej úpravy rýchlosti uzávierky pri snímaní videozáznamov v prípade, že je objekt tmavý.

  1. MENU (Camera Settings) → [Auto Slow Shut.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Použije sa [Auto Slow Shut.]. Pri snímaní na slabo osvetlených miestach sa rýchlosť uzávierky automaticky zníži. Môžete znížiť šum vo videozázname pomocou nízkej rýchlosti uzávierky pri snímaní na miestach so slabým osvetlením.

Off:
Funkcia [Auto Slow Shut.] sa nepoužije. Nasnímaný videozáznam bude tmavší, ako keď sa zvolí [On], ale videozáznamy môžete snímať s plynulejším pohybom a menším rozmazaním objektu.

Poznámka

  • [Auto Slow Shut.] nebude fungovať v nasledujúcich situáciách:
    • (Shutter Priority)
    • (Manual Exposure)