Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

MOVIE Button

Nastavenie možnosti aktivácie tlačidla MOVIE (Videozáznam).

  1. MENU (Custom Settings) → [MOVIE Button] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Always:
Spustí sa snímanie videozáznamu, keď stlačíte tlačidlo MOVIE v ktoromkoľvek režime.
(okrem prípadu, keď je otočný prepínač režimov nastavený na (High Frame Rate).)
Movie Mode Only:
Spustí sa snímanie videozáznamu, keď stlačíte tlačidlo MOVIE len vtedy, ak je režim snímania nastavený na režim [Movie].