Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

NTSC/PAL Selector

Prehrajú sa videozáznamy nasnímané týmto výrobkom prostredníctvom TV prijímača s TV normou NTSC/PAL.

  1. MENU (Setup) → [NTSC/PAL Selector] [Enter]

Poznámka

  • Ak vložíte pamäťovú kartu, ktorá bola predtým naformátovaná pomocou systému s odlišnou TV normou, zobrazí sa hlásenie s výzvou na opätovné naformátovanie danej karty.
    Ak chcete snímať pomocou systému s inou TV normou, znova naformátujte pamäťovú kartu alebo použite inú pamäťovú kartu.
  • Keď použijete funkciu [NTSC/PAL Selector] a dôjde k zmene predvoleného nastavenia, na úvodnej obrazovke sa zobrazí hlásenie „Running on NTSC.“ alebo „Running on PAL.“.