Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Self-timer(Cont)

Nasníma sa určený počet záberov pomocou samospúšte po uplynutí určeného počtu sekúnd od stlačenia tlačidla spúšte. Môžete vybrať najlepší záber z viacerých záberov.

  1. MENU (Camera Settings)[Drive Mode][Self-timer(Cont)].
  2. Zvoľte požadovaný režim pomocou pravej/ľavej strany ovládacieho kolieska.

Podrobnosti položky ponuky

Self-timer(Cont.): 10 Sec. 3 Img.:
10 sekúnd po stlačení tlačidla spúšte sa nasnímajú tri zábery po sebe.
Keď stlačíte tlačidlo spúšte, kontrolka samospúšte začne blikať, ozve sa zvuková signalizácia a uzávierka sa spustí po 10 sekundách.

Self-timer(Cont.): 10 Sec. 5 Img.:
10 sekúnd po stlačení tlačidla spúšte sa po sebe nasníma päť záberov.
Keď stlačíte tlačidlo spúšte, kontrolka samospúšte začne blikať, ozve sa zvuková signalizácia a uzávierka sa spustí po 10 sekundách.

Self-timer(Cont.): 5 Sec. 3 Img.:
5 sekundy po stlačení tlačidla spúšte sa po sebe nasnímajú tri zábery. Keď stlačíte tlačidlo spúšte, kontrolka samospúšte začne blikať, ozve sa zvuková signalizácia a uzávierka sa spustí po 5 sekundách.

Self-timer(Cont.): 5 Sec. 5 Img.:
5 sekúnd po stlačení tlačidla spúšte sa po sebe nasníma päť záberov. Keď stlačíte tlačidlo spúšte, kontrolka samospúšte začne blikať, ozve sa zvuková signalizácia a uzávierka sa spustí po 5 sekundách.

Self-timer(Cont.): 2 Sec. 3 Img.:
2 sekundy po stlačení tlačidla spúšte sa po sebe nasnímajú tri zábery. Keď stlačíte tlačidlo spúšte, kontrolka samospúšte začne blikať, ozve sa zvuková signalizácia a uzávierka sa spustí po 2 sekundách.

Self-timer(Cont.): 2 Sec. 5 Img.:
2 sekundy po stlačení tlačidla spúšte sa po sebe nasníma päť záberov. Keď stlačíte tlačidlo spúšte, kontrolka samospúšte začne blikať, ozve sa zvuková signalizácia a uzávierka sa spustí po 2 sekundách.

Rada

  • Ak chcete zrušiť samospúšť, zvoľte MENU (Camera Settings)[Drive Mode][Single Shooting].