Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

DRO Bracket

Môžete nasnímať spolu tri zábery, každý s odlišnou hodnotou optimalizácie dynamického rozsahu (D-Range Optimizer).

  1. MENU (Camera Settings)[Drive Mode][DRO Bracket].
  2. Zvoľte požadovaný režim pomocou pravej/ľavej strany ovládacieho kolieska.

Podrobnosti položky ponuky

DRO Bracket: Lo:
Nasníma sa séria troch záberov s malou zmenou hodnoty optimalizácie dynamického rozsahu (D-Range Optimizer).
DRO Bracket: Hi:
Nasníma sa séria troch záberov s veľkou zmenou hodnoty optimalizácie dynamického rozsahu (D-Range Optimizer).

Poznámka

  • V rámci automatickej kontroly záberu sa zobrazí posledný záber.