Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Metering Mode

Výrobok zvolí režim merania, ktorým sa nastaví časť displeja na meranie s cieľom určenia požadovanej expozície.

  1. MENU (Camera Settings)[Metering Mode] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Multi:
Odmeria sa svetlo v každej oblasti po rozdelení celkovej oblasti na viacero oblastí a určí sa správna expozícia celého obrazového poľa (Viacvzorové meranie).

Center:
Odmeria sa priemerný jas celého obrazového poľa so zdôraznením jeho strednej oblasti (meranie so zdôrazneným stredom).

Spot:
Odmeria sa len stredná oblasť (bodové meranie). Táto funkcia je užitočná, keď je objekt v protisvetle, alebo je silný kontrast medzi snímaným objektom a pozadím.

Poznámka

  • Toto nastavenie sa pevne nastaví na [Multi] v nasledujúcich režimoch snímania:
    • [Intelligent Auto]
    • [Superior Auto]
    • [Scene Selection]
    • Funkcie zoomu iné ako je optický zoom