Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

AEL w/ shutter (statický záber)

Nastaví sa možnosť pevného nastavenia expozície po stlačení tlačidla spúšte do polovice.
Táto funkcia je užitočná, keď chcete osobitne nastaviť zaostrenie a expozíciu.

  1. MENU (Custom Settings) → [AEL w/ shutter] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Auto:
Pevne sa nastaví expozícia po automatickom nastavení zaostrenia, keď stlačíte tlačidlo spúšte do polovice pri nastavení [Focus Mode] na [Single-shot AF].
On:
Po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa pevne nastaví expozícia.
Off:
Expozícia sa po stlačení tlačidla spúšte do polovice nenastaví pevne. Použite tento režim, keď chcete zaostrenie a expozíciu nastaviť osobitne.
Výrobok neustále nastavuje expozíciu počas snímania v režime [Cont. Shooting] alebo [Spd Priority Cont.].

Poznámka

  • Obsluha pomocou tlačidla AEL bude mať prednosť pred nastaveniami [AEL w/ shutter].