Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Zebra

Zebrí vzor sa zobrazí na časti záberu, ak úroveň jasu tejto časti dosiahne úroveň IRE, ktorú ste nastavili. Použite zebrí vzor ako návod na nastavenie jasu.

  1. MENU (Custom Settings) → [Zebra] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Off:
Zebrí vzor sa nezobrazí.

70/75/80/85/90/95/100/100+:
Nastaví sa úroveň jasu.

Poznámka

  • Zebrový vzor sa nezobrazí počas pripojenia HDMI.