Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Odporúčané počítačové prostredie

Podrobnosti o odporúčaných počítačových prostrediach na sťahovanie aplikácií a pridávanie funkcií do tohto výrobku nájdete na nasledujúcej adrese webovej stránky:
„PlayMemories Camera Apps“ (http://www.sony.net/pmca/)