Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Remote Camera Control

Pri použití Remote Camera Control sú dostupné nasledujúce úkony v počítači.

  • Zmena nastavení a snímania tohto výrobku.
  • Záznam záberov priamo do počítača.
  • Vykonávanie intervalového snímania.

Použite tieto funkcie po voľbe MENU → (Setup)[USB Connection][PC Remote]. Podrobnosti o spôsobe používania Remote Camera Control nájdete v Pomocníkovi.