Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Získanie prístupu k Image Data Converter Guide

Windows:

[Start][All Programs][Image Data Converter][Help][Image Data Converter].

  • V systéme Windows 8 spustite [Image Data Converter] a zvoľte [Help] z lišty s ponukami → [Image Data Converter Guide].

Mac:

Finder → [Applications][Image Data Converter] [Image Data Converter] a zvoľte [Help] z lišty s ponukami → [Image Data Converter Guide].

Rada