Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Audio Out Timing

Počas monitorovania zvuku môžete nastaviť zrušenie ozveny a zabrániť tak nežiaducim odchýlkam medzi obrazom a zvukom počas výstupu HDMI.

  1. MENU (Camera Settings) → [Audio Out Timing] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Live:
Zvuk sa vysiela bez oneskorenia. Toto nastavenie zvoľte, keď sa počas monitorovania zvuku vyskytne problém s odchýlkou zvuku.
Lip Sync:
Zvuk i obraz sa vysielajú zosynchronizované. Toto nastavenie zvoľte na zabránenie nežiaducich odchýlok medzi obrazom a zvukom.