Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Softvér určený pre počítače Mac

Podrobnosti o softvéri určenom pre počítače Mac nájdete na nasledujúcej adrese webovej stránky:

http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

Wireless Auto Import

„Wireless Auto Import“ sa vyžaduje, ak používate počítač Mac a chcete preniesť zábery do počítača pomocou funkcie Wi-Fi. Stiahnite „Wireless Auto Import“ z vyššie uvedenej adresy webovej stránky a nainštalujte ho do svojho počítača Mac. Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi pre „Wireless Auto Import“.

Poznámka

  • Softvér, ktorý je možné použiť, sa mení v závislosti od regiónu.