Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Select REC Folder

Môžete zmeniť priečinok na pamäťovej karte, kde sa majú ukladať statické zábery a videozáznamy vo formáte MP4.

  1. MENU(Setup) → [Select REC Folder] → požadovaný priečinok.

Poznámka

  • Nie je možné zvoliť priečinok, keď je [Folder Name] nastavené na [Date Form].